In case of detonation, JAKUSZ vessels protect human life, infrastructure and natural environment against the effects of explosion.

Mobile and stationary depots provide protection against effects of an explosion such as a shock wave and fragments.

JAKUSZ company offers information security technologies as well as technologies for protection of facilities and installations of critical importance for the internal security of the country.

New demilitarization technologies designed for secure destruction of various types of ammunition, mines, missiles, special ammunition, and improvised explosive devices (IEDs).

Wykonujemy szeroki zakres prac związanych z obróbką elementów metalowych.

Kontenery sanitarne wyposażone są w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną, dzięki czemu mogą stanowić samodzielne węzły sanitarne lub część dużych zestawów. Zbudowane są na bazie standardowych kontenerów morskich typu 20’HC DC.

 
Jakusz - Innovation for safe future
Print
Zoom out
normal text's size
Zoom in

News

20 maja 2021

Projekt „AFRICA/USA/CHINA promocja produktów Klastra Logistyczno - Transportowego "Północ - Południe" na rynkach perspektywicznych”

Jakusz sp. z o.o. uczestniczy jako członek Klastra Logistyczno Transportowego "Północ - Południe" w Projekcie – pt. „AFRICA/USA/CHINA promocja produktów Klastra Logistyczno - Transportowego "Północ - Południe" na rynkach perspektywicznych” realizowanym przez Koordynatora Klastra w oparciu o umowę nr POIR.02.03.03-22-0003/19, zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.3 umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. 

Projekt jest realizowany  przez Klaster Logistyczno Transportowy "Północ – Południe" – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.

Celem Projektu jest internacjonalizacja produktów i aktywizacja polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w ramach Klastra LTPP na rynkach  poprzez szereg kompleksowych usług wspierających wprowadzenie ich oferty na rynki.

BACK
Up
 

Sign up

SEND