In case of detonation, JAKUSZ vessels protect human life, infrastructure and natural environment against the effects of explosion.

Mobile and stationary depots provide protection against effects of an explosion such as a shock wave and fragments.

JAKUSZ company offers information security technologies as well as technologies for protection of facilities and installations of critical importance for the internal security of the country.

New demilitarization technologies designed for secure destruction of various types of ammunition, mines, missiles, special ammunition, and improvised explosive devices (IEDs).

Wykonujemy szeroki zakres prac związanych z obróbką elementów metalowych.

Kontenery sanitarne wyposażone są w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną, dzięki czemu mogą stanowić samodzielne węzły sanitarne lub część dużych zestawów. Zbudowane są na bazie standardowych kontenerów morskich typu 20’HC DC.

 
Jakusz - Innovation for safe future
Print
Zoom out
normal text's size
Zoom in

News

25 września 2020

DOFINANSOWANIE PROJEKTU: Dotacja na kapitał obrotowy dla Jakusz Sp. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Сele projektu

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej
oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły
u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie
programu nr SA.57015 (2020/N).


Planowane efekty

Beneficjent zobowiązuje się osiągnąć wartość wskaźnika rezultatu: „Liczba miesięcy
utrzymania działalności przedsiębiorstwa” na poziomie określonym we wniosku
o dofinansowanie.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 128 502,39 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem
tysięcy pięćset dwa złote 39/100).

Wkład Funduszy Europejskich

100% kwoty kosztów kwalifikowalnych.

BACK
Up
 

Sign up

SEND