In case of detonation, JAKUSZ vessels protect human life, infrastructure and natural environment against the effects of explosion.

Mobile and stationary depots provide protection against effects of an explosion such as a shock wave and fragments.

JAKUSZ company offers information security technologies as well as technologies for protection of facilities and installations of critical importance for the internal security of the country.

New demilitarization technologies designed for secure destruction of various types of ammunition, mines, missiles, special ammunition, and improvised explosive devices (IEDs).

JAKUSZ company offers training courses on land clearance of unexploded ordnance and other specialized courses.

Wykonujemy szeroki zakres prac związanych z obróbką elementów metalowych.

Kontenery sanitarne wyposażone są w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną, dzięki czemu mogą stanowić samodzielne węzły sanitarne lub część dużych zestawów. Zbudowane są na bazie standardowych kontenerów morskich typu 20’HC DC.

 
Jakusz - Innovation for safe future
Print
Zoom out
normal text's size
Zoom in

News

Quality requirements in welding systems

Informujemy o zakończeniu procesu weryfikacji spełnienia norm jakości w spawalnictwie zakończonym wydaniem certyfikatu przez instytucję certyfikującą UDT-CERT,  w dniu 30.06.2021

10 sierpnia 2021
MORE

Grant na specjalistyczne usługi doradcze

JAKUSZ SP. ZO.O.
realizuje projekt WNG-SPE01.2020/396 dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie pozyskania specjalistycznych usług doradczych.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 117 200 zł

 

16 czerwca 2021
MORE

Projekt „AFRICA/USA/CHINA promocja produktów Klastra Logistyczno - Transportowego "Północ - Południe" na rynkach perspektywicznych”

Jakusz sp. z o.o. uczestniczy jako członek Klastra Logistyczno Transportowego "Północ - Południe" w Projekcie – pt. „AFRICA/USA/CHINA promocja produktów Klastra Logistyczno - Transportowego "Północ - Południe" na rynkach perspektywicznych” realizowanym przez Koordynatora Klastra w oparciu o umowę nr POIR.02.03.03-22-0003/19, zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.3 umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. 

20 maja 2021
MORE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

TYTUŁ PROJEKTU:

„Zakup licencji na oprogramowanie do analizy inżynierskiej, dokumentacji projektowej oraz dokumentacji techniczno-ruchowej w zintegrowanych narzędziach CAD/CAM/CAE/PDM, z wdrożeniem technologii” w ramach Projektu ARP S.A – Sieć Otwartych Innowacji, Działanie 2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

1 stycznia 2021
MORE

DOFINANSOWANIE PROJEKTU: Dotacja na kapitał obrotowy dla Jakusz Sp. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Сele projektu

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej
oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły
u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie
programu nr SA.57015 (2020/N).

25 września 2020
MORE
1 2 3
 
35
 
Up
 

Sign up

SEND